H-CLIMBING TEAM Pardubice

Oddílové INFO

Na této stránce
 
se řeší oddílová problematika

www.h-team.cz
Tendon CUP
v Pardubicích

!!! Koordinační porada k Tendon CUPu !!!

1. června 2010

Speciální trénink
Permice na stěny
Hradec Králové a Choceň

Čištění chytů